Polityka prywatności

30 października 2020 r

1.Introduction

Niniejsza Polityka prywatności (wraz z naszymi warunkami i wszelkimi innymi dokumentami, o których w niej mowa) opisuje rodzaj informacji, które zbieramy od Ciebie („Ty / Twój”) w ramach korzystania z naszych usług („Usługi”) lub korzystanie z naszej witryny / witryn internetowych https://craftaz.co.uk, https://craftaz.fr, https://craftaz.it, https://craftaz.fr, https://craftaz.de, https://craftaz.pl, https://craftaz.eu, craftaz.nl („Witryna internetowa”), w jaki sposób te informacje mogą być przez nas wykorzystywane lub ujawniane oraz jakie zabezpieczenia stosujemy w celu ich ochrony.

Nasza witryna i usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, które nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Dlatego prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności innych witryn internetowych i aplikacji, aby zrozumieć ich praktyki informacyjne.

Opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności tak, aby była jak najbardziej przejrzysta i zwięzła. Przeczytaj go uważnie, aby zrozumieć nasze zasady dotyczące twoich informacji i sposobu, w jaki będziemy je traktować. Korzystając z naszej Witryny lub Usług lub uzyskując do nich dostęp, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Niniejsza Polityka prywatności może się zmieniać od czasu do czasu, a dalsze korzystanie z Witryny lub Usług jest uznawane za akceptację takich zmian, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie dostępności aktualizacji.

Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana 30 października 2020 r. W celu dodania nowych zapisów do polityki mającej zastosowanie w zakresie RODO. Prosimy o regularne sprawdzanie, aby otrzymywać informacje o aktualizacjach niniejszej Polityki prywatności. Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności i upewnij się, że ją rozumiesz. Uznaje się, że akceptacja naszej Polityki prywatności ma miejsce przy pierwszym korzystaniu z naszej Witryny. Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej Witryny.

Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do Information Commissioner's Office (ICO), brytyjskiego organu nadzorczego ds. Ochrony danych (www.ico.org.uk). Będziemy jednak wdzięczni za możliwość zajęcia się Twoimi obawami przed skontaktowaniem się z ICO, dlatego prosimy o kontakt w pierwszej kolejności. Ważne jest, aby Twoje dane osobowe, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie relacji z nami.

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności, wyślij je e-mailem na adres contact@craftaz.co.uk lub gpdr@craftaz.co.uk

 

2. kim jesteśmy

2.1 Oto szczegóły, o których znane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) jako `` administratorowi danych '' musimy podać:

- Adres naszej witryny internetowej w Wielkiej Brytanii to https://craftaz.co.uk

- Adresy naszych witryn internetowych w UE to https://craftaz.fr, https://craftaz.it, https://craftaz.fr, https://craftaz.de, https://craftaz.pl, https: // craftaz.eu

- Nasza firma nazywa się Narizaonline LTD

- Nasz zarejestrowany adres to 28 Pytchley Street, NN1 5QY

- Z naszym wyznaczonym przedstawicielem lub inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem contact@craftaz.co.uk lub gpdr@craftaz.co.uk

2.2 Szanujemy Twoje prawo do prywatności i będziemy przetwarzać wyłącznie dane osobowe dotyczące LUB przekazane przez Ciebie zgodnie z Prawodawstwem o ochronie danych, które dla celów niniejszej Polityki prywatności oznacza: (i) chyba że i dopóki RODO nie będzie już bezpośrednio stosowane w Wielkiej Brytanii, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ((UE) 2016/679) oraz wszelkich krajowych przepisów wykonawczych, wykonawczych i aktów prawa wtórnego, które są okresowo zmieniane lub aktualizowane w Wielkiej Brytanii, a następnie (ii) wszelkie akty prawne zastępujące RODO lub ustawa o ochronie danych z 1998 r. i inne obowiązujące przepisy dotyczące prywatności. 

3. Co możemy zbierać

3.1 Dane osobowe lub dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje danych, w przypadku których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

3.2 Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, które zgrupowaliśmy w następujący sposób:

- Dane tożsamości obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator. Kiedy wysyłasz e-mail, telefon, czat na żywo lub w inny sposób, możemy zbierać informacje, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

- Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres do faktury, adres e-mail i numery telefonów.

- Dane finansowe obejmują szczegóły konta bankowego i karty płatniczej.

- Dane transakcji obejmują szczegóły dotyczące płatności i inne szczegóły naszych Usług, które kupiłeś od nas.

- Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do tej Witryny .

- Dane profilu obejmują nazwę użytkownika i hasło, dokonane przez Ciebie rezerwacje, Twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankietę.

- Dane użytkowania obejmują informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej Witryny i Usług.

- Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują preferencje dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz preferencje dotyczące komunikacji.

- Dane interakcji obejmują wszelkie informacje, które możesz podać na forach dyskusyjnych w Witrynie.

- Dane cookie Podobnie jak wiele witryn internetowych, używamy plików „cookie” w celu zwiększenia komfortu użytkowania i gromadzenia informacji o odwiedzających i wizytach w naszych witrynach internetowych. Zapoznaj się z sekcją „Czy używamy plików cookie”? poniżej, aby uzyskać informacje o plikach cookie oraz o tym, jak ich używamy i jakiego rodzaju.

- Osoby trzecie i informacje, które otrzymujemy z innych źródeł. Możemy otrzymywać informacje o Tobie, jeśli korzystasz z którejkolwiek z innych witryn internetowych, które obsługujemy lub za pośrednictwem świadczonych przez nas Usług. W takim przypadku poinformujemy Cię, kiedy zebraliśmy te dane, że mogą być one udostępniane wewnętrznie i łączone z danymi zebranymi w naszej Witrynie. Ściśle współpracujemy również ze stronami trzecimi (w tym na przykład z partnerami biznesowymi, dostawcami, podwykonawcami, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych i dostawcami informacji wyszukiwania) i możemy otrzymywać od nich informacje o Tobie.

- Analytics obejmuje zewnętrzne usługi analityczne (takie jak Google Analytics) w celu oceny korzystania z Witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności, zbierania danych demograficznych, analizowania wskaźników wydajności oraz zbierania i oceny innych informacji związanych z naszą Witryną i korzystaniem z Internetu. Te strony trzecie używają plików cookie i innych technologii, aby pomóc w analizie i dostarczaniu nam danych. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez tych dostawców usług analitycznych w sposób i do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

 

3.3 Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy również dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zbiorcze mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale nie są uważane za dane osobowe w świetle prawa, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład, możemy zagregować dane dotyczące użytkowania, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy lub połączymy dane zagregowane z Twoimi danymi osobowymi, aby umożliwić bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Ciebie, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

3.4 [Nie gromadzimy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych o Tobie (obejmuje to szczegóły dotyczące Twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o Twoim zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych dane). Nie zbieramy również żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.

3.5 Zgodnie z RODO zapewnimy, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście, bez negatywnego wpływu na Twoje prawa. Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy ma zastosowanie co najmniej jedna z następujących podstaw:

 1. a) wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. b) przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub w celu podjęcia kroków na żądanie przed zawarciem umowy;
 3. c) przetwarzanie jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy;
 4. d) przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów Ciebie lub innej osoby fizycznej;
 5. e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; i / lub
 6. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez osobę trzecią, takich jak nasze płatności finansowe, z wyjątkiem przypadków, gdy nadrzędnymi interesami tymi są podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dziecko.

3.6 Jeśli otrzymamy dane osobowe w trakcie świadczenia naszych Usług od innej osoby, której dane dotyczą, oczekujemy, że ponosisz pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że treść niniejszej Polityki prywatności zostanie przekazana jej do wiadomości i że uzyskałeś jej zgodę w tym procesie .

3.7 W niektórych przypadkach może być właściwe, abyśmy połączyli Twoje informacje z innymi informacjami, które możemy o Tobie przechowywać, na przykład łącząc Twoje imię i nazwisko z lokalizacją geograficzną lub Twoją historią przeglądania lub zakupów. 

W jaki sposób możemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane

4.1 My (lub osoby trzecie przetwarzające dane, agenci i podwykonawcy działający w naszym imieniu) możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe różnymi metodami gromadzenia danych od Ciebie io Tobie, w tym poprzez:

Bezpośrednie interakcje. Możesz przekazać nam swoje dane, wypełniając formularze za pośrednictwem naszej Witryny lub kontaktując się z nami pocztą, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz, gdy:

 1. a) prezentować zawartość Serwisu;
 2. b) korzystać z naszych Usług;
 3. c) założyć konto w naszym Serwisie;
 4. d) subskrybować nasze Usługi lub publikacje;
 5. e) prosić o przesłanie Ci materiałów marketingowych;
 6. f) wziąć udział w konkursie, promocji lub ankiecie; lub
 7. g) przekaż nam swoją opinię.

 

4.2 Oprócz powyższego możemy wykorzystywać te informacje w następujący sposób:

 1. a) Aby spersonalizować korzystanie z Witryny i umożliwić nam dostarczanie treści i ofert produktów, którymi jesteś najbardziej zainteresowany.
 2. b) Aby zarządzać konkursami, promocjami, ankietami lub innymi funkcjami strony.
 3. c) Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszego biuletynu e-mail, możemy wysyłać Ci okresowe wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas promocyjnych wiadomości e-mail, zapoznaj się z sekcją „W jaki sposób można zrezygnować, usunąć lub zmodyfikować przekazane nam informacje?” sekcja poniżej. Jeśli nie wyraziłeś zgody na otrzymywanie biuletynów e-mailowych, nie będziesz otrzymywać tych wiadomości e-mail. Odwiedzający, którzy zarejestrują się lub uczestniczą w innych funkcjach witryny, takich jak programy marketingowe i treści tylko dla członków, będą mieli wybór, czy chcą być na naszej liście e-mailowej i otrzymywać od nas wiadomości e-mail.
 4. d) skutecznie przedstawiać użytkownikowi zawartość Witryny.
 5. e) Dostarczanie informacji i usług, o które prosisz lub (za Twoją zgodą), które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
 6. f) Wykonujemy z Tobą nasze umowy.
 7. g) Świadczyć odpowiednie Usługi
 8. h) Poinformować Cię o naszych opłatach.

 

4.3 Jeśli jesteś już naszym klientem, będziemy kontaktować się z Tobą jedynie drogą elektroniczną w sprawach podobnych do tego, co zostało Ci wcześniej sprzedane.

4.4 Jeśli jesteś nowym klientem, skontaktujemy się z Tobą tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

4.5 Możemy prowadzić rejestr tych linków, które są najczęściej używane, aby umożliwić nam dostarczenie najbardziej przydatnych informacji, ale zgadzamy się, że te informacje będą poufne i nie zostaniesz zidentyfikowany na podstawie tych informacji.

4.6 Ponadto, jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane osobowe z jakichkolwiek innych powodów wymienionych w tej sekcji w punkcie 5, możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem [Adres e-mail], a my usunąć swoje dane z naszych systemów. Jednak przyjmujesz do wiadomości, że ograniczy to naszą zdolność do dostarczania Ci najlepszych możliwych [produktów i] usług.

4.7 W niektórych przypadkach gromadzenie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym i będziemy mieć ograniczony zakres [produktów i] usług, które możemy Ci zapewnić, jeśli nie podasz w takich przypadkach swoich danych osobowych.

4.8 Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 1. a) Gdzie musimy wykonać umowę, którą mamy zamiar zawrzeć lub zawarliśmy z Tobą.
 2. b) Jeśli jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub osoby trzecie), a Twoje interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów.
 3. c) Tam, gdzie musimy przestrzegać zobowiązania prawnego lub regulacyjnego

4.9 Zasadniczo nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych w inny sposób niż w związku z naszą komunikacją marketingową lub wysyłaniem do Ciebie bezpośrednich komunikatów marketingowych osób trzecich za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej. Masz prawo wycofać zgodę na marketing w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem [Adres e-mail], a my albo usuniemy Twoje dane z naszych systemów, albo przeniesiemy je na naszą „listę rezygnacji z subskrypcji”. Jednak przyjmujesz do wiadomości, że ograniczy to naszą zdolność do świadczenia Ci możliwie najlepszych usług.

4.10 Jak już wskazano powyżej, za Twoją zgodą i / lub jeśli jest to dozwolone przez prawo, możemy również wykorzystywać Twoje dane do celów marketingowych, co może prowadzić do skontaktowania się z Tobą przez e-mail i / lub telefon w celu uzyskania informacji, nowości i ofert dotyczących naszych Usług. Zgadzamy się, że nie będziemy robić niczego, na co nie zgodziliśmy się w ramach niniejszej Polityki prywatności, oraz nie będziemy wysyłać Ci żadnych niepożądanych materiałów marketingowych ani spamu. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby w pełni chronić Twoje prawa i przestrzegać naszych zobowiązań wynikających z RODO oraz Rozporządzenia o prywatności i komunikacji elektronicznej (Dyrektywa WE) z 2003 r., Ze zmianami w 2004, 2011 i 2015 r. 

Pliki cookie

5.1 Wszystkie pliki cookie używane przez naszą stronę internetową i na niej są używane zgodnie z obowiązującym prawem angielskim i UE dotyczącym plików cookie.

5.2 Używamy plików cookie, aby odróżniać użytkowników i ulepszać naszą Witrynę. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

6. Gdzie przechowujemy Twoje dane i bezpieczeństwo

6.1 Możemy przekazać zebrane dane do przechowywania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Mogą być przetwarzane poza EOG w celu realizacji zamówienia, otrzymywania naszych Usług i obsługi płatności. Jeśli przechowujemy lub przekazujemy dane poza EOG, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane tak bezpiecznie i bezpiecznie, jak w EOG i na mocy RODO. Takie kroki mogą obejmować między innymi stosowanie prawnie wiążących warunków umownych między nami a stronami trzecimi, z którymi współpracujemy, oraz stosowanie zatwierdzonych przez UE wzorcowych ustaleń umownych. Twoja akceptacja niniejszej Polityki prywatności jest Twoją zgodą zezwalającą nam na przechowywanie lub przesyłanie danych poza EOG, jeśli jest to dla nas konieczne.

6.2 W przypadku, gdy korzystamy z dostawców z siedzibą w USA, możemy przekazywać im dane, jeśli są oni częścią Tarczy Prywatności, która wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony do danych osobowych udostępnianych między Europą a USA. Więcej informacji można znaleźć w Komisji Europejskiej: Tarcza Prywatności UE-USA.

6.3 Bezpieczeństwo danych ma dla nas ogromne znaczenie i aby chronić Twoje dane, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu zabezpieczenia i zabezpieczenia danych gromadzonych za pośrednictwem naszej Witryny. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, kontrahentów i innych stron trzecich, których biznesowa potrzeba znać. Będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

6.4 Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy Ciebie oraz wszelkie stosowne organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

6.5 Podając nam swoje dane osobowe, zgadzasz się na tę umowę. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych.

6.6 Wszelkie płatności dokonywane przez Ciebie będą zaszyfrowane.

6.7 Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa, takie jak zapora sieciowa, w celu ochrony wszelkich danych i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

6.8 Niezależnie od środków bezpieczeństwa, które podejmujemy, ważne jest, aby pamiętać, że transmisja danych przez Internet może nie być całkowicie bezpieczna i że zaleca się podjęcie odpowiednich środków ostrożności podczas przesyłania do nas danych przez Internet i podjęcie ryzyka, że jakiekolwiek wysyłanie tych danych nie jest bezpieczne pomimo naszych starań.

6.9 Jeśli podamy Ci hasło podczas rejestracji w naszej Witrynie, musisz zachować je w tajemnicy. Proszę, nie udostępniaj tego.

6.10 Będziemy przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne, czyli zwykle przez cały czas trwania naszego związku, do siedmiu lat po jego zakończeniu. Możemy jednak być zobowiązani do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres, aby zapewnić zgodność z naszymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Dokonujemy przeglądu naszych zobowiązań dotyczących przechowywania danych, aby upewnić się, że nie przechowujemy danych dłużej, niż jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

7. Ujawnianie swoich informacji

Możemy ujawnić Twoje dane w następujących przypadkach:

7.1 Możemy ujawnić Twoje dane w następujących przypadkach:

7.1.1 Jeśli chcemy sprzedać naszą firmę lub naszą firmę, możemy ujawnić to potencjalnemu nabywcy.

7.1.2 Możemy ujawnić to innym firmom w naszej grupie.

7.1.3 Możemy je ujawnić, jeśli mamy do tego prawny obowiązek lub w celu ochrony mienia, bezpieczeństwa lub praw innych osób.

7.1.4 Możemy wymieniać informacje z innymi w celu ochrony przed oszustwami lub ryzykiem kredytowym.

 

7.2 Możemy zawierać umowy ze stronami trzecimi w celu świadczenia usług w naszym imieniu. Może to obejmować przetwarzanie płatności, funkcje wyszukiwarek, reklamy i marketing. W niektórych przypadkach strony trzecie mogą wymagać dostępu do niektórych lub wszystkich danych. Oto strony trzecie, które mają dostęp do twoich informacji:

NARIZAONLINE LTD, ASYNCORIGINS LTD

7.3 W przypadku, gdy którekolwiek z Twoich danych są potrzebne do takiego celu, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób bezpieczny i bezpieczny oraz zgodnie z Twoimi prawami, naszymi obowiązkami i zobowiązaniami strony trzeciej na mocy RODO i prawo.

8. Twoje prawa

8.1 Przesyłając informacje za pośrednictwem naszej Witryny, możesz mieć możliwość ograniczenia wykorzystania przez nas Twoich danych. Naszym celem jest zapewnienie Ci silnej kontroli nad wykorzystaniem przez nas Twoich danych (w tym możliwości rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości e-mail, co możesz zrobić, rezygnując z subskrypcji za pomocą linków podanych powyżej w niniejszej Polityce prywatności.

8.2 Zgodnie z RODO masz prawo do:

- żądać bezpłatnego dostępu do Twoich danych osobowych, które przechowujemy, ich usunięcia lub poprawienia; gpdr@craftaz.co.uk, contact@craftaz.co.uk

- żądania przeniesienia Twoich danych osobowych na inną osobę (możliwość przenoszenia danych);

- być poinformowanym o tym, jakie dane są przetwarzane;

- ograniczyć przetwarzanie;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; i

- złożyć skargę do organu nadzorczego.

Poproś o dane osobowe na adres: gpdr@craftaz.co.uk, contact@craftaz.co.uk 

8.3 Masz również prawa w zakresie automatycznego podejmowania decyzji i profilowania, jak określono w sekcji 11 poniżej.

8.4 Masz prawo poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Zwykle będziemy Cię informować (przed zebraniem Twoich danych), czy zamierzamy wykorzystywać Twoje dane do takich celów lub czy zamierzamy ujawnić Twoje dane osobom trzecim w takich celach.

8.5 Aby wyegzekwować którekolwiek z powyższych praw lub jeśli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące naszej Witryny lub niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem contact@craftaz.co.uk

9. linki do innych witryn

9.1 Należy pamiętać, że nasze warunki i zasady nie mają zastosowania do innych witryn internetowych, do których można przejść za pośrednictwem łącza z naszej witryny. Nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób Twoje dane są gromadzone, przechowywane lub wykorzystywane przez inne witryny internetowe i zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich witryn przed przekazaniem im jakichkolwiek danych.

10. zmiany

10.1 Jeśli zmienimy naszą Politykę prywatności, opublikujemy zmiany na tej stronie. Jeśli zdecydujemy, możemy również wysłać Ci e-mail.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

11.1 W przypadku, gdy wykorzystujemy dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a decyzje te mają na Ciebie skutek prawny (lub podobnie istotny), masz prawo do zaskarżenia takich decyzji na mocy RODO, żądania interwencji człowieka, wyrażenia ich własny punkt widzenia i uzyskanie od nas wyjaśnienia decyzji.

11.2 Prawo opisane w sekcji 11.1 nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:

 1. a) decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a nami;
 2. b) decyzja jest dozwolona przez prawo; lub
 3. c) wyraziłeś wyraźną zgodę.

 

11.3 Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów profilowania, obowiązują następujące zasady:

 1. a) Podane zostaną jasne informacje wyjaśniające profilowanie, w tym jego znaczenie i prawdopodobne konsekwencje;
 2. b) zastosowane zostaną odpowiednie procedury matematyczne lub statystyczne;
 3. c) należy zastosować środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zminimalizowania ryzyka błędów i umożliwienia ich łatwej korekty; i
 4. d) Wszystkie dane osobowe przetwarzane do celów profilowania są zabezpieczone, aby zapobiec dyskryminacyjnym skutkom profilowania.

12.Terms and Conditions

12.1 Zapraszamy również do odwiedzenia naszego Warunki korzystania sekcję określającą sposób korzystania, zastrzeżenia i ograniczenia odpowiedzialności regulujące korzystanie z naszej Witryny.

13. Twoja zgoda

13.1 Korzystając z naszej Witryny i potwierdzając, wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności.

14. Rozstrzyganie sporów

14.1 Strony dołożą wszelkich starań, aby negocjować w dobrej wierze i rozstrzygać wszelkie spory, które mogą wyniknąć lub mieć związek z niniejszą Polityką prywatności lub jakimkolwiek jej naruszeniem.

14.2 Jeżeli sporu takiego nie można rozstrzygnąć polubownie w drodze zwykłych negocjacji między stronami lub jedna ze stron lub obie strony są lub nie chcą zaangażować się w ten proces, każda ze stron może zaproponować drugiej stronie na piśmie podjęcie ustrukturyzowanych negocjacji przy pomocy w pełni akredytowany mediator przed wniesieniem sprawy do sądu.

14.3 Jeśli strony nie są w stanie uzgodnić mediatora lub jeśli uzgodniony mediator nie jest w stanie lub nie chce działać, a mediator alternatywny nie może zostać uzgodniony, każda ze stron może w ciągu 14 dni od daty poznania któregokolwiek zdarzenia złożyć wniosek do LawBite wyznaczyć mediatora w ramach procedury mediacji LawBite.

14.4 W ciągu 14 dni od powołania mediatora (za obopólną zgodą stron lub przez LawBite zgodnie z ich procedurą mediacyjną), strony spotkają się z mediatorem w celu uzgodnienia trybu mediacji, który ma zostać przyjęty, chyba że uzgodniono inaczej między stronami a mediatorem.

14.5 Wszystkie negocjacje związane z danym sporem (-ami) będą prowadzone w tajemnicy i bez uszczerbku dla praw stron w dalszym postępowaniu.

14.6 Jeżeli strony uzgodnią rozstrzygnięcie sporu w drodze mediacji, umowa zostanie zredukowana do formy pisemnej i po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli obu stron będzie dla nich ostateczna i wiążąca.

14.7 Jeżeli strony nie rozstrzygną sporu (sporów) w ciągu 60 dni (lub w dłuższym terminie, jaki można uzgodnić między stronami) od wyznaczenia mediatora lub jeśli którakolwiek ze stron wycofa się z procedury mediacji, wówczas każda ze stron może skorzystać z dowolnego prawo do dochodzenia zadośćuczynienia w drodze arbitrażu przez arbitra wyznaczonego przez LawBite zgodnie z Regulaminem Programu Arbitrażowego LawBite.

14.8 Żaden spór nie ma wpływu na bieżące zobowiązania stron wynikające z niniejszej Polityki prywatności.

Poproś o swoje dane osobowe:

gpdr@craftaz.co.uk

kontakt@craftaz.pl